Demiryolu Taşımacılığı Nedir ?

Demiryolu Taşımacılığı Nedir

Raylı taşımacılık çözümleri maliyet ve zamanlama açısından firmalara birçok avantajı beraberinde getiriyor. nastradeEurope, Türkiye’de etkin demiryolu taşımacılığı sunan az sayıdaki lojistik firmasından birisi... Uzman kadrosu ile raylı taşımacılığın avantajlarını tüm müşterilerine sunuyor. nastradeEurope, yetkili acentelikleri ve yaptığı anlaşmalar ile Avrupa ve Asya demiryolu hatlarında kapalı, açık ve özel tip vagon taşımacılığı çözümleri geliştiriyor, müşterilerine özel proje taşımaları gerçekleştiriyor.

Uluslararası Demiryolu taşımacılığı, firmalara ağır ve hacimli yüklerin taşınması noktasında çok yüksek maliyetlere katlanılmadan hizmet alınmasını sağlayan bir taşımacılık türüdür.

Ülkemizde, gelişmiş batı dünyasının temel taşıma modellerinden en önemlisi olan demiryolu taşımacılığı konusunda da nastradeEurope demiryolu taşımacığı firmaları'nın başında gelmekte ve natif taşımacılık hizmeti sunmaktadır.

Demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir.

Demiryolları taşımacılığı türünde kullanılan araçların hız kapasiteleri, verilen taşıma hizmetinin türü ve mahiyetine göre paralellik göstermektedir.

Kömür, demir gibi yer altı kaynakları ile tarım ve orman ürünlerinin alıcı merkezlerine aktarımı genellikle demiryolu taşımacılığıyla yapılmaktadır. Demir yolu taşımacılığı hem çevre dostudur, hem de uzun mesafeli taşıma hizmeti ihtiyaçlarında ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır. Kitle taşımacılığına elverişli olması sebebiyle de diğer taşıma türlerinden kaynaklanan yoğunlukları (örneğin karayollarındaki trafiğin yükünü) azaltıcı faydası vardır.

Ulaşımda kara yollarının kötü hava koşullarında içine düştüğü durum göz önüne alındığında sadece belirli yüklerin değil, tüm yüklerin taşınması için demir yolları daha elverişli hâle gelmektedir.

Uluslararası Demir Yolu Taşımacılığı Diğer Taşıma Türlerine Göre Bazı Avantajlar Sunmaktadır

Bütün herşeyin ışığında Havayolu sektörü hali hazırda son teknolojik gelişmelerle büyümesini sürdürürken karşısına çıkabilecek sorunlarıda çözebilecek büyük bir alan. Yeter ki yatırımlar yapılmaya devam etsin. Unutmamalıyız ki; kargo sektörü büyürken hizmet verilen alan aynı kalırsa ileride büyük sorunlarla karşılaşabiliriz.